SpeedGrow Macro Лозя

SpeedGrow Macro Лозя

SpeedGrow Macro Лозя се използва за листно подхранване (еднократно, двукратно или трикратно) на лозови насаждения от началото на развитието на леторастите до начало на цъфтежа.

Подхранването с течния тор SpeedGrow Macro Лозя подобрява азотното хранене, повишава фотосинтезата, нарастването на листната маса и доброто опрашване на цветовете. По-доброто опрашване на цетовате намалява броя на неоплодените цветчета и изресяването. Повишава добива и качеството на получената продукция.

Опаовка: 1, 5, 10 и 1 000л


Този артикул може да бъде намерен в складови бази Стара Загора, Горна Оряховица, София и дистрибуторската мрежа

SpeedGrow Macro Лозя

SpeedGrow Macro Лозя

SpeedGrow Macro Лозя

Изпрати запитване за този продукт
  Изпрати запитване  


 
нов код   Въведете кода

« назад