SpeedGrow Macro Азот + Калий

SpeedGrow Macro Азот + Калий

Speed Grow Азот + Калий  се използва за листно подхранване се използва еднократно, двукратно или трикратно на всички земеделски култури по време на вегетацията до начало на прибиране на продукцията.

Подхранването с Speed Grow Азот + Калий дава дружен растеж, подобрява усвояемостта на елементите от културите през вегетацията. Стимулира по-ранното узряване и подобрява качеството на продукцията, увеличава добива и уеднаквява плодовете.

Опаковка: 5, 10 и 1 000л


Този артикул може да бъде намерен в складови бази Стара Загора, Горна Оряховица, София и дистрибуторската мрежа

SpeedGrow Macro Азот + Калий

SpeedGrow Macro Азот + Калий

SpeedGrow Macro Азот + Калий

Изпрати запитване за този продукт
  Изпрати запитване  


 
нов код   Въведете кода

« назад