За нас

„Континвест“ООД е създадена през 1993 година от инж. Веско Цветков в гр. София. Днес в дружеството работят близо 110 човека – а основната дейност на фирмата  е производство и търговия на химически продукти.

Дружеството има изградени бази в градовете Ямбол, Стара Загора, Горна Оряховица и София, както и собствен автопарк и железопътни вагони.

Централният ни офис е с адрес: гр. София, п.к.1111, ул. Хубавка 6, тел. 02/971 70 28

Сертифицирани сме по следните стандарти:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
SA 8000:2008
ISO 22000:2005 (НАССР)

Персоналът се състои от хора с дългогодишен опит в сферите на търговията, производството и спедицията.

Фирмата има изградена производствена и складова база в индустриалната зона на град Ямбол с наличен собствен железопътен коловоз. Складова база в град Горна Оряховица с обща площ от 130 000 кв.м. с наличен собствен железопътен коловоз.Складова база в град София е с площ 20 000 кв.м. с наличен собствен железопътен коловоз.В град Стара Загора освен складово стопанство се намира и основният автопарк. Всички транспортни средства и шофьори  отговарят на изискванията и са сертифицирани по ADR.

Вече повече от 20 години основната дейност на фирма „Континвест“ООД е търговията с химически продукти. Фирмата е основен вносител на българския пазар на натриева основа, солна киселина и хлор - продукти, изключително важни за индустрията и пречистването на питейните води.

От 2005г. стартира производство на следните продукти: ферихлорид, ферихлорид сулфат, алуминиев сулфат в течна и твърда форма, полиалуминиев оксихлорид и натриев хипохлорит. Това са продукти, които се произвеждат по безопасни и енергоспестяващи технологии, като намират приложение в различни сфери – от пречистване на водни потоци до избелване на хартиено-целулозни продукти.

Всички продукти се произвеждат по утвърдени технологии в съответствие с изискванията заложени в Български държавен стандарт.

Фирма „Континвест“ООД е пряко ангажирана с мероприятията свързани с пречистването на водата; ресурс чиято стойност става все по – висока.

Благодарение на високото качество на произвежданите от нас продукти, собствения авто- и железопътен парк, „Континвест“ООД работи с повече от 120 предприятия в България, Малта, Гърция, Албания, Централна и Западна Европа.

От началото на  2015г. разширихме своята дейност  в секторите на търговия с торове и фуражи, детергенти, суровини за производство на козметични и фармацевтични продукти.

От месец Септември 2015г. сме официален дистрибутор на SQM, а от началото на месец Сепември 2016. сме официален дистрибутор и на  Хайфа за България – Световни лидери в производството на торове.


« назад