Политика за защита на личните данни

Ние, от Континвест ООД се ангажираме с разработването, въвеждането и спазването на политика за защита на личните данни с цел  да защитим Вашите лични данни. 

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до вас като физическо лице, чрез която можете да бъдете идентифицирани.

Настоящата политика за защита на лични данни на Континвест ООД има за цел да Ви разясни как и какви лични данни обработваме като част от нашата дейност.

Какви лични данни събираме и защо?

Под лични данни имаме предвид всяка информация, която позволява идентифицирането Ви като физическо лице.

Администраторът обработва лични данни, които Вие доброволно ни предоставяте или са предоставени от представител на юридическо лице /контрагент/ по повод на сключен с нас договор, включително :

 • Име на законен представител, пълномощник, служител и/или лице за контакт, което

представлява контрагента при бизнес взаимоотношенията ни с нас;

 • Пощенски адрес ( вкл. адрес за изпращане и фактуриране);
 • Телефонен номер;
 • Лични данни и длъжност на законен представител, пълномощник или лице за

контакт;

 • Електронна поща;
 • Номер на банкова сметка във връзка с осъществяване на плащания;

Не събираме и обработваме специални категории лични данни.

Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни или профилиране.

Контактна форма

Попълвайки полетата в контактната форма, Вие изразявате съгласие да обработим попълнените от Вас лични данни (име, имейл адрес, телефон), с цел да осъществим последващ контакт с Вас и да ви предоставим желаната от Вас информация. Тези данни се използват единствено и само за отговор на отправеното запитване.

Не използваме тази информация за маркетингови цели.

НЕ споделяме Вашите данни

Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица. Не ги продаваме, не търгуваме с тях и по никакъв начин не предоставяме достъп на други лица до Вашата лична информация.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

При съхранението на данни, прилагаме основния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото.

Какви права имате над Вашите данни, съхранявани при нас:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на

личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка .

 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме

всяка непълна или неточна информация за Вас.

 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или

премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си

интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас

да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

 • Пренасяне на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да

предоставим Вашите данни на трето лице.

 

Обемът на правата, които можете да упражните зависи от основанието, на което се обработват личните Ви данни.

 

Администратор на  Вашите лични данни е:

Наименование:“Континвест „ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 040967273
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1111, бул. Шипченски проход 18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505.
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1111, бул. Шипченски проход 18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505.

Телефон: +359 2 971 70 28, 971 70 29

E-mail: gdрr@continvest.bg
Уеб сайт: www.continvest.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Как защитаваме Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.  

В Континвест ООД съществува политика за защита на личните данни  и се спазват стриктно установените Вътрешние правила за всички видове защита на данните съобразно добрите практики за информационна сигурност и изцяло в съответствие с Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Промени в политиката за защита на лични данни

Запазваме си правото да променяме нашата политика за защита на лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна, чрез съобщение на нашия уебсайт.

 

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашатa Политика за защита на личните данни

 

 


« назад