SpeedGrow Macro Азот + Калций

SpeedGrow Macro Азот + Калций

Speed Grow Азот + Калций се използва за листно подхранване се използва еднократно, двукратно или трикратно на всички земеделски култури по време на вегетацията до начало на прибиране на продукцията.

Подхранването с Speed Grow Азот + Калций предоставя на растенията два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций, които спомагат за синтез на елементи в плодовете. Увеличава плодообразуването, подобрява качеството и подобрява съхраняемостта на плодовете.

Опаковка: 5, 10 и 1 000л


Този артикул може да бъде намерен в складови бази Стара Загора, Горна Оряховица, София и дистрибуторската мрежа

SpeedGrow Macro Азот + Калций

SpeedGrow Macro Азот + Калций

SpeedGrow Macro Азот + Калций

Изпрати запитване за този продукт
  Изпрати запитване  


 
нов код   Въведете кода

« назад