Производство

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство

 „Континвест“ООД произвежда следните продукти:

- Хлорни коагуланти /Натриев хипохлорит, ферихлорид и ферихлорид сулфат (FeCl3.SO4)/;

- Твърд и течен алуминиев сулфат;

- Полиалуминиев оксихлорид.

 

 


« назад